Enkhuizen stelt eerste toeristische beleid op: 'Welkom in Enkhuizen'

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Enkhuizen, bekend om zijn rijke geschiedenis, historisch erfgoed en adembenemende uitzicht op het IJsselmeer, heeft voor het eerst zijn toeristisch beleid opgesteld. De toeristische visie genaamd ‘Welkom in Enkhuizen’, ziet toerisme als een kans die bijdraagt aan welzijn en welvaart voor de bewoners en ondernemers.

Belang van Toerisme voor Enkhuizen

Toerisme speelt een cruciale rol voor Enkhuizen, het draagt bij aan de lokale economie, werkgelegenheid en het behoud van voorzieningen. Dit resulteert in een levendige en leefbare stad voor de bewoners en ondernemers. De gemeente streeft ernaar een gastvrije en toeristvriendelijke stad te zijn, waar het toeristisch aanbod in de historische binnenstad verbonden is met de drie belangrijkste attracties: het Zuiderzeemuseum, Sprookjeswonderland en de jachthavens.

Actieplan en Maatregelen

De visie wordt vertaald in een actieplan voor de komende twee jaar, voornamelijk bestaande uit lopende projecten. Maatregelen omvatten onder andere het creëren van ruimte voor voetgangers in de historische binnenstad door parkeerplekken buiten het centrum aan te leggen. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om de faciliteiten voor het parkeren van fietsen in het centrum te verbeteren. Een ander belangrijk punt is het beter gidsen van bezoekers door de stad, om zo het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland met het centrum te verbinden.

Participatie Bewoners en Ondernemers

Volgens wethouder Jan Franx is de toeristische visie een gezamenlijke inspanning van en voor bewoners en ondernemers in Enkhuizen. De visie is tot stand gekomen met input vanuit een klankbordgroep met ondernemers, inwoners, Marketing Enkhuizen en medewerkers van de gemeente. Daarnaast hebben 300 inwoners aan een online enquête meegedaan en heeft ook de gemeenteraad meegedacht.

Het college legt dit voorjaar de toeristische visie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.