Herbestemming budget voor nieuwe accommodatie s.v. Enkhuizen

5 maanden geleden gepubliceerd

Het college van gemeente Enkhuizen heeft besloten om het budget voor de herinrichting van Sportpark Immerhorn te herbestemmen voor de bouw van een nieuwe accommodatie voor s.v. Enkhuizen.

Prioriteit voor nieuwe accommodatie

De oorspronkelijke plannen voor de herinrichting van het sportpark waren opgedeeld in twee fases: de aanleg van een parkeerplaats en een kunstgrasveld, gevolgd door de bouw van een nieuwe accommodatie. Na onderzoek en gesprekken met betrokken partijen is echter besloten om prioriteit te geven aan de bouw van een nieuwe accommodatie voor s.v. Enkhuizen. De vrijgekomen jaarlijkse kapitaallast van € 87.000 is hiervoor beschikbaar gesteld. Het is nog onbekend wanneer de bouw van start gaat.

Toekomstbestendige sportvoorziening

De huidige accommodatie van s.v. Enkhuizen is aan het einde van haar levensduur. Met de herbestemming van de middelen kan nu een toekomstbestendige sportvoorziening worden gerealiseerd. Dit past in de visie op de lokale samenleving en het Nationaal en Lokaal sportakkoord. Het initiatief draagt bij aan een gezonde leefstijl, verbinding tussen inwoners en stimuleert ontmoetingen.

Het proces voor de nieuwe accommodatie wordt zorgvuldig doorlopen. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over financiering, eigendom en onderhoud, met input van alle betrokken partijen.

Reacties van betrokken partijen

Wethouder Jan Franx is blij met de ontwikkeling: “Ik ben blij dat we nu de stap kunnen zetten naar een moderne en duurzame accommodatie voor s.v. Enkhuizen. Het is van groot belang dat we samenwerken aan hoogwaardige sportvoorzieningen en het versterken van onze lokale gemeenschap.”

Pieter Veenstra, voorzitter van s.v. Enkhuizen, is het hiermee eens: “We zijn nauw betrokken geweest bij dit initiatief, dat we van harte ondersteunen. Het is een positieve en concrete stap naar het bouwen van een nieuwe accommodatie voor s.v. Enkhuizen.”

Het collegebesluit wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.