Subsidie voor onderhoud van gemeentelijke monumenten in Enkhuizen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Enkhuizen kunnen vanaf 1 maart tot 1 juni 2024 een subsidie aanvragen voor het onderhoud van hun pand. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor schilderwerk, het herstellen van voegen en het repareren van houtrot. De regeling is bedoeld om het cultureel erfgoed in Enkhuizen te beschermen en de historisch waardevolle gebouwen in de stad in stand te houden.

Subsidieregeling

De gemeente draagt met deze subsidieregeling bij aan de kosten van het onderhoud. Per aanvraag is er een maximum van 3500 euro beschikbaar. Voor het jaar 2024 is er in totaal 50.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld. De subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de website van de gemeente en worden afgehandeld op volgorde van indienen. Vanaf 2025 kunnen eigenaren een subsidieaanvraag indienen tussen 1 januari en 1 juni.

Steun voor eigenaren

Burgemeester Van Zuijlen, portefeuillehouder Erfgoed, is blij met de regeling. Hij geeft aan dat de gemeente nu echt de eigenaren van de 200 gemeentelijke monumenten kan bijstaan met raad en daad. Er is een deskundig adviseur beschikbaar voor mensen die onderhoud aan hun pand gaan doen, ook voor advies over verduurzaming van een monument. Het behoud van de panden is van groot cultureel belang en draagt bij aan een levendige en aantrekkelijke leefomgeving. Deze financiële ondersteuning is een welkome bijdrage aan het onderhoud van de gebouwen die zo kenmerkend zijn voor Enkhuizen.